توضیحات پروژه

تجهیز پروتئینی فولاد با یخچال روباز فروشگاهی