فریزر فروشگاهی

پر کاربردترین محصولاتی که دمای زیر صفری را در سطح هایپر مارکتها و سوپر مارکتها تامین می کنند انواع فریزر خوابیده فروشگاهی،دربدار و نوع ترکیبی می باشندکه هر سه محصول برای نگهداری مواد غذایی به صورت منجمد مناسب می باشند.کاربردی ترین محصول زیر صفری فریزر خوابیده روباز می باشد که بیشترین فضای انبارش،بهترین عرضه محصول و راحت ترین دسترسی را برای مشتری فراهم می آورد.تمامی محصولات نام برده شده قابل استفاده در انواع هایپر مارکتها،سوپر مارکتها و فروشگاه های زنجیره ای می باشند.