قفسه و رگال پوشاک

پوشاک کالایی است که ارتباط تنگاتنگی با حوزه مد، خلاقیت، به روز بودن و زیبایی دارد. طول عمر مفید تولید و ارائه یک طرح در حوزه پوشاک 3 روز است و این نشان از پویایی و تعالی این صنعت و هنر دارد.  در سال های اخیر و با گسترش تعداد فروشگاه های زنجیره ای عرضه پوشاک، مصرف کنندگان در هر فصل با انواع لباس های جدیدی که در قفسه ها و استندهای فروشگاهی آماده عرضه هستند روبه رو می شوند.