قفسه بندی فلزی فروشگاهی شامل قفسه یکطرفه،قفسه دوطرفه به همراه سر قفسه مورد استفاده در هایپرمارکتها, سوپرمارکتها, فروشگاههای زنجیره ای, فروشگاههای مواد غذایی, فروشگاههای لوازم الکترونیک و بسیاری فروشگاههای دیگر با کاربریهای گوناگون می باشد. 

قفسه-بندی-فلزی-سوپر مارکت-دوطرفه-فروشگاهی
  مشخصات یونیت ((CM
طول یونیت 50 70 90 100 125 133
ارتفاع یونیت 143 165 185 205 225 248
عمق طبقات 20 30 40 50 60 70
طول پایه 30 40 50 60 70
ابعاد پروفیل ستون 8*3 6*3