شلف فروشگاهی به صورت دوبل برای افزایش عمق قفسه،با کاربری دپوی محصولات سنگین مورد استفاده برای سوپرمارکتها،هایپرمارکتها و فروشگاههای زنجیره ای.

شلف-فروشگاهی-قفسه-بندی-فلزی-دوبل-یکطرفه
  مشخصات یونیت ((CM
طول یونیت 50 70 90 100 125 133
ارتفاع یونیت 143 165 185 205 225 248
عمق طبقات 20 30 40 50 60 70
طول پایه 30 40 50 60 70
ابعاد پروفیل ستون 8*3 6*3