قفسه لوازم آرایشی بهداشتی

استفاده از لوازم آرایشی در دوران ما موضوعی جدید نیست چرا که نخستین  تمدنهای بشری از وسایل و  موادی جهت زیباتر شدن نیز استفاده میکردند.شواهد نشاندهنده این است که مصریان را می توان مبتکر آرایش دانست.آنها به عوالم روحانی بسیار معتقد بودند و آرایش کردن برای آنها ارزش معنوی داشت که این مسئله با گذشت زمان و مسائلی چون جنگها،مهاجرتها،ترکیب فرهنگها و … این ارزش تغییر ماهیت داد.مستندات گواه این است که در تمامی ادوار و اقوام  مختلف تاریخی مسئله آرایش به شکلهای مختلف وجود داشته و حائز اهمیت فراوان بوده است تا آنجا که رسما در دهه اول قرن نوزدهم صنعت لوازم آرایشی به وجود آمد و کارخانه جات شروع به ساخت این لوازم کردند.امروزه کارخانه جات لوازم آرایشی و بهداشتی در زمینه های زیبا سازی،تمییز کردن،افزایش طراوت،تغییر ظاهر پوست و مو  و بسیاری موارد دیگر محصولاتی را به بازار و قفسه های مغازه های آرایشی و بهداشتی عرضه میکنند تا این صنعت چندین میلیارد دلاری هر روز پر رونق تر شود.