اجناسی که در فروشگاهها به منظور فروش به صورت فله ای و یا با تخفیف ویژه انتخاب می شوند برای عرضه به مشتری درون سبدهای حراجی یا پروموشن قرار می گیرند.

سبد حراجی طرح01

سبد حراجی طرح02

سبد حراجی طرح03

سبد حراجی طرح04

سبد حراجی طرح05

سبد حراجی طرح06

سبد حراجی طرح07

سبد حراجی طرح08

سبد حراجی طرح09