نورپردازی عاملی کلیدی در طراحی و خلق فضاهای فروشگاهی می باشد. این ویژگی باعث جذب مشتریان و ترغیب آنها برای ورود به فضای فروشگاه می شود و همزمان با درخشش برند و هویت آن به محیط فروشگاه شخصیت می بخشد.

نورپردازی بهینه و موفق در فضاهای فروشگاهی پکیجی قابل تعمیم از یک مقیاس به مقیاس بزرگتر یا کوچکتر نیست، بلکه تلفیقی استراتژیک از رنگ، کنتراست،  کنترل و بهره وری انرژی است. این امر بیشتر از تجربه و دانش کاربردی، نیاز به کاربرد مناسب و بکارگیری از تکنیکهای نورپردازی با استفاده از جدیدترین محصولات عرصه نورپردازی دارد. تجربه ثابت کرده است که مشتریانی که اشتیاق بیشتری در خرید کردن و تجربه خرید کردن دارند، زمان بیشتری در فروشگاه صرف می کنند، پول بیشتری در فروشگاه خرج می کنند و نه تنها دوباره برای خرید می آیند بلکه با اشتیاق می آیند.

با راهکارهای ارائه شده توسط گروه آرلو در حوزه نورپردازی فضای تجاری، با توجه همزمان به روشنایی، زیبایی و مهندسی فضای فروشگاهی تان، تجهیزات مدرن و دکوراسیون زیبای فروشگاهتان بیشتر به چشم مشتریان می آید.