خرده فروشان می توانند از طرق مختلفی همچون کاهش هزینه ها و یا افزایش میزان فروش، سود بیشتری کسب کنند. کاهش هزینه ها شامل اقدامات عملیاتی هستند که در بر گیرنده فعالیتهایی مانند مدیریت موجودی، مدیریت پرسنل و استفاده از تکنولوژی روز می باشند. افزایش میزان فروش متاثر از روند بازار هستند و به دو بخش کلی تقسیم می گردند:

  • تاکتیکهای خارج از فروشگاه
  • تاکتیکهای درون فروشگاه

با فنون خارج از فروشگاه، هدف خرده فروش آوردن مشتریان بیشتر به فروشگاه است چه از طریق جذب مشتریان جدید و چه با ترغیب مشتریان قدیمی به خرید مداوم از فروشگاهشان. با فنون درون فروشگاه، خرده فروش سعی میکند به طریق مشتریانی که وارد فروشگاه می شوند اجناس بیشتری بفروشد و از این طریق منفعت بیشتری کسب نماید.

در این مقاله ما روی فنون درون فروشگاهی علی الخصوص فن مدیریت قفسه های فروشگاهی تمرکز می کنیم و نتیجه میگیریم چگونه خرده فروشان ( و تولید کنندگان) می توانند با مدیریت صحیح قرارگیری طبقات در قفسه های فروشگاهی که گاها” بدان بازاریابی خرد اطلاق می گردد، میزان فروش را بطور چشمگیری افزایش دهند.

مدیریت قفسه ها امری خطیراست که در آن تجربه و کاربلدی به تئوری و دانش صرف برتری دارد. ما از طریق یک سری تحقیقات میدانی، تاثیر گذاری دو تکنیک مدیریت قفسه فروشگاهی را محک زدیم 

  • فضای حرکت در کنار قفسه ها : که در آن بر اساس الگوی حرکت مشتریان قفسه ها چیدمان می شوند.
  • چیدمان و سازمان دهی کالا ها : که در آن نحوه چیدمان کالا را به نحوی تغییر میدهیم که در آن محصولات هم خانواده کنار هم قرار گیرند و تسهیل در خرید مشتریان صورت گیرد.

که در این محک با جا به جا کردن محل قفسه ها میزان 4 درصد افزایش فروش و سود ناخالص، و با سازماندهی قفسه ها میزان 5 الی 6 درصد افزایش فروش داشتیم. با استفاده از داده های بدست آمده در تحقیقات میدانی، تاثیر قرارگیری قفسه های فروشگاهی در فروش آیتمهای خاص مشخص گردید و این نتیجه حاص گردید که : محل قرارگیری محصول تاثیر بسزایی در فروش آن دارد حال آنکه سازماندهی در چیدمان و ظاهر بصری قفسه فاقد چنین تاثیری است.